Oppgaver

  • “Grow the game” – aktiv rekruttering!
  • Skape økonomisk lønnsomhet i golfindustrien
  • Utvikle et internasjonalt nettverk som medlemmene kan ha glede av
  • Miljøsertifisering – i samarbeid med NGF
  • Golf som turistmål – flere brukere på anleggene
  • Profesjonalisere arbeidsgiveransvaret gjennom bl. a. samarbeid med NHO
  • Utdanning for aktører i golfbransjen
  • Markedsundersøkelser