Medlemsinfo Mai 2019

VÅRMØTE TYRIFJORD 20.MAI

Med sesongen i gang de fleste steder nærmer vi oss første nettverksmøtet i FNG på Tyrifjord. Dette blir etter samme opplegg som vi hadde i fjor med en 3 timers nettverkssamling og diskusjon etterfulgt av en Shamble hvor vi blander klubbenes daglige ledere og styremedlemmer så godt vi kan, og etterfulgt av en enkel premieutdeling.

 

Start for møte er kl 10.00 . Golf ca kl 13.00

 

For enkel administrasjonen så er det påmelding i Golfbox til både spill og seminar på linken. Skal man ikke spille så si fra det separat.

 

https://tourentry.golfbox.dk/?cid=1995605

 

Påmeldingsfrist 14. mai.

Tema for møtet på Tyrifjord er fokus på retningslinjer for økonomisk drift og hvilke typer samarbeid som virker og er med på å bygge lojalitet mot samarbeidspartnere og medlemmer.  Tyrifjord vil snakke litt om hvordan de tenker. Vi ønsker deretter en diskusjon rundt temaer som:

 

  • Hvordan kan FNG’s medlemmer samarbeide for å styrke den individuelle medlemsstruktur?

 

  • Er bedriftsgolf positivt for klubbene eller er det med på å øke rekrutteringen til postkassemedlemsskap?

ANDRE TING

 

GCAE sitt seminar og årsmøte i Berlin ble avholdt i april. Dette var som vanlig inspirerende og fullt av gode foredragsholdere. At GCAE ønsket en nordmann til sin president var overaskende men hyggelig, og vil nok gi oss en økt styrke overfor NGF.   Se her

 

Neste konferanse er i Portugal 5. til 7.  februar 2020

INTRODUKSJNSKORTENE

 

Mange klubber, FNG og GAF har i mange år vært kritiske til ordningen med kortene og ønsket den avviklet i sin nåværende form på prinsipielt grunnlag. NGF har lovet å finne en ordning i samarbeid med organisasjonene som ikke lar de største klubbene ta belastningen for dette. Ordningen vil opprettholdes i sesongen 2019 dog vil det etableres et registreringssystem og NGF vil påta seg kostnadene for sine samarbeidspartnere og sine ansatte.

GOLFTINGET 2019

Det er golfting i november og det skal vedtas ny virksomhetsplan for NGF. Flere av våre medlemmer har vært involvert i prosessen. Skal det gjøres endringer og skal vi legge press på NGF på noen områder er det tiden frem til høsten vi må benytte til å formulere dette.

 

Hvis det er ting noen synes bør tas opp på tinget er tiden for å diskutere det nå og frem til sesongslutt.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*